my.easypay-group.com

Privacy

Wij respecteren uw privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van EASYPAY GROUP, te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16. U heeft steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens en u heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van uw gegevens. Uw gegevens worden NIET doorgegeven en worden enkel gebruikt voor informatie met betrekking tot EASYPAY GROUP die interessant kan zijn voor u. Bij elke elektronische post die u van EASYPAY GROUP zal ontvangen, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Registreer

Email *  :
Wachtwoord *  :
Bevestig wachtwoord *  :

Persoon

Aanspreektitel *  :
Voornaam *  :
Familienaam *  :
Telefoon direct:
GSM:
Tewerkgesteld *  :
Domein (studies / werk):
Functietitel:

Bedrijf

Bedrijfsnaam *  :
Straat *  +  nr *  +  box  :    
Postcode *  +  Gemeente *  :  
Land *  :
Ondernemingsnummer:
Telefoon *  :
Fax:
Aantal werknemers *  :
Sector *  :
Sociaal secretariaat:

Interesse

Algemene informatie
Ik wens op de hoogte te blijven van alle nieuwe producten en diensten uitgegeven door de EASYPAY GROUP
Nieuwsbrief middenstandsorganisatie Koninklijke Unie van de Middenstand (KUM)
Nieuwsbrief Unizeb: Unie der zelfstandigen in bijberoep
Openstaande vacatures
Opleidingen in de kijker
Uitnodigingen voor HR events over actuele thema's of nieuwe diensten

Publicaties
Ik wens me in te schrijven voor volgende publicaties.
EASYPAY Info, indexaties en conventionele verhogingen van lonen, opgesomd per Paritair Comité
SSE Link, driemaandelijks juridisch tijdschrift uitgegeven door ons sociaal secretariaat

Actualiteit: Nieuwsflashes

Ik wens op de hoogte te blijven van onderstaande paritaire comités
NL  FR