Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

  • Actualiteit: Nieuwsflashes
  • Publicaties

Berekeningstools

Loonkostberekening

Op basis van het brutoloon van de werknemer, kan u met behulp van deze tool de totale loonkost voor de werknemer berekenen, alsook het nettoloon van de werknemer.

Bedrijfswagens

Met deze tool kunt u enerzijds het belastbaar voordeel van alle aard berekenen voor de werknemer die privé gebruik maakt van de bedrijfswagen. Anderzijds berekent deze tool de door de werkgever te betalen CO2-bijdrage.

Kalender "Schorsing arbeidsovereenkomst"

Met deze tool kunt u de begindatum en/of einddatum of een bepaalde periode laten berekenen van:
  • Opzeggingstermijn
  • Zwangerschapsrust
  • Periode tijdskrediet/ouderschapsverlof
  • Andere schorsingen

Loonoverdracht en -beslag

Met deze tool kunt u berekenen wat het bedrag is dat vatbaar is voor loonoverdracht of -beslag". Dit gebeurt op basis van het nettoloon van de werknemer, het aantal kinderen ten laste en het al dan niet reeds bestaan van een beslag voor alimentatiegeld of loondelegatie

Opzeggingstermijnen

Aan de hand van deze tool kunt u de opzeggingstermijn van arbeiders/bedienden berekenen in geval van opzegging door de werkgever conform de regels zoals voorzien in het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden.

Tax shift

Deze tool biedt u een simulatie van het effect van de tax shift op de loonkost van uw onderneming.

Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen

Door het invullen van een beperkt aantal basisgegevens krijgt u een bondig en duidelijk overzicht van de meest courante doelgroepverminderingen waarvoor uw (kandidaat) werknemer na aanwerving vanaf 1 januari 2018 in aanmerking kan komen. Samen met dit resultaat krijgt u eveneens een infofiche die u in staat zal stellen per maatregel de gedetailleerde toekenningsvoorwaarden onder de loep te nemen.

Hoe registreren voor deze tools?

Deze tools maken integraal deel uit van het juridische comfort pakket. Dit pakket biedt u ook tal van andere voordelen.