Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

  • Actualiteit: Nieuwsflashes
  • Publicaties

Actualiteit: Nieuwsflashes

Enkele aanpassingen aan de loonbonus (CAO nr. 90) met ingang van 2019!

7/12/2018

Aanpassing plafonds 2019

Voor de resultaatsgebonden niet-recurrente bonussen die in 2019 worden uitbetaald bedraagt de maximale vrijstelling 3.383 EUR (2018: 3.313 EUR).

De fiscale maximumgrens bedraagt 2.941 EUR (2018: 2.880 EUR). 

Nieuwe modeldocumenten te gebruiken

Vanaf 2019 wijzigt het te gebruiken modeldocument voor de invoering van de niet-recurrente loonbonus. Zowel de model-cao als de modeltoetredingsakte ondergaan enkele wijzigingen.

Het nieuwe modeldocument kan weldra zowel op de website van de FOD WASO alsook in uw EASYPAY GROUP modeldocumenten worden teruggevonden.

Nieuwe tijdslimiet op het aanbrengen van wijzigingen aan de vooropgestelde doelstellingen

Wanneer een loonbonusplan via cao wordt ingevoerd, dan bestaat de mogelijkheid om de doelstellingen die initieel werden opgenomen in het plan aan te passen. Dit dient te gebeuren via een bijzondere wijzigingsprocedure. Tot op heden werd geen tijdslimiet voorzien waarop de doelstellingen uiterlijk moeten aangepast worden. Vanaf 1 januari 2019 wordt nu expliciet opgenomen dat elke wijziging slechts betrekking kan hebben op de toekomst. Een wijziging van de doelstelling kan dus geen betrekking (meer) hebben op een referteperiode die reeds verlopen is, of die nog lopende is.

Op naar de e-bonus?

In een latere fase zal werk worden gemaakt van de invoering van de zogenaamde e-bonus. Dit gaat om een volledig elektronisch standaardformulier dat ook elektronisch wordt neergelegd en elektronisch ondertekend wordt.

In een eerste stadium zou dit enkel gelden voor de toetredingsakte om dan op termijn uit te breiden naar de cao’s.

De invoering van de e-bonus zou alvast een sterke administratieve vereenvoudiging betekenen voor zowel de werkgever als voor de betrokken overheidsdiensten.

Bron:

  • CAO NAR nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen; Advies NAR nr. 2.107 van 27 november 2018.