Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

  • Actualiteit: Nieuwsflashes
  • Publicaties

Actualiteit: Nieuwsflashes

Educatief verlof Vlaanderen & Brussel: vergeet uw dossiers niet in te dienen voor 31 december!  

7/12/2018

Sinds de zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. Dit betekent dat er per gewest andere regels gelden met betrekking tot zowel de indieningstermijn voor terugbetalingsdossiers, het terugbetaalde bedrag als het maximum aantal uren verlof.

Voor wat de termijn voor het indienen van de aanvragen tot terugbetaling betreft, wordt binnenkort in zowel de Vlaamse als de Brusselse dossiers actie verwacht.

Indieningstermijn Vlaanderen & Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De aanvraag tot terugbetaling voor de toekenning van betaald educatief verlof tijdens een schooljaar (van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018) mag slechts worden ingediend wanneer het schooljaar volledig werd beëindigd en moet bovendien alle werknemers behelzen die er aanspraak op maken.

De aanvraag moet ten laatste op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het schooljaar waarin educatief verlof opgenomen werd gebeuren.

Hoe indienen?

De aanvragen tot terugbetaling van genomen uren educatief verlof moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Indien een onderneming meerdere vestigingen (exploitatiezetels) heeft in verschillende gewesten, moet de aanvraag tot terugbetaling opgesplitst worden per gewest.

De aanvragen voor Vlaanderen worden ingediend op volgend adres:

Vlaams gewest
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel.: 02/553 18 00
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

De aanvragen voor Brussel worden ingediend op volgend adres:

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Bron:

  • Besluit Vlaamse Regering 4 december 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 29 december 2015, 80093 (art. 16bis, §3, laatste lid).
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 19 mei 2016, 32326 (art. 16bis, §4).