Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

 • Actualiteit: Nieuwsflashes
 • Publicaties

Actualiteit: Nieuwsflashes

Duitstalige Gemeenschap voorziet in eigen tewerkstellingsmaatregelen

7/12/2018

De Duitstalige Gemeenschap heeft, net zoals de andere deelstaten, tewerkstellingsmaatregelen getroffen. Wat houden deze maatregelen precies in?

AktiF en AktiF-Plus subsidies

Er kunnen subsidies worden toegekend bij de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap (ADG). Hiervoor dient de werknemer zijn woonplaats in het Duitse taalgebied te hebben, dient hij niet leerplichtig te zijn en heeft hij de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt.

De mogelijke AktiF-gerechtigden zijn:

 • Jonge werkzoekenden, hoogstens 25 jaar, die maximum een diploma hoger secundair onderwijs hebben en minstens 6 maanden ingeschreven bij ADG;
 • Jonge werkzoekenden, hoogstens 25 jaar en geen diploma hoger secundair onderwijs;
 • Oudere werkzoekenden, minstens 50 jaar die de laatste betrekking onvrijwillig verloren hebben;
 • Langdurig werkzoekenden, minstens 12 maanden ingeschreven bij ADG;
 • Slachtoffers van herstructurering (ontslag in kader van herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening).

Het bedrag van de ActiF-subsidie bedraagt 500 EUR/maand gedurende de eerste 12 maanden en bedraagt 300 EUR/maand na deze periode van 12 maanden, en dit tot maximum 24 maanden.

De mogelijke AktiF-PLUS-gerechtigden zijn:

Werkzoekenden die minstens twee van de hierna vermelde belemmeringen ondervinden bij het zoeken naar werk:

 • Verminderde arbeidsgeschiktheid;
 • Minstens 24 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij ADG;
 • Geen getuigschrift hoger secundair onderwijs hebben of geen eindeleertijdgetuigschrift of gelijkwaardig getuigschrift van een andere entiteit of andere staat;
 • Geen taalniveau B, noch in Duits noch in Frans.

Het bedrag van de AktiF-PLUS-subsidie bedraagt 1.000 EUR/maand gedurende de eerste 12 maanden. Nadien daalt de subsidie naar 600 EUR/maand en naar 300 EUR/maand. De subsidie is gelimiteerd tot maximum 36 maanden.

Deze nieuwe maatregelen treden in werking op 1 januari 2019.

Doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’

Er wordt tevens voorzien in een doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Als oudere werknemers worden beschouwd:

 • Werknemers die behoren tot categorie 1 van structurele vermindering;
 • Werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 55 jaar zijn, zonder in dienst te moeten zijn op het einde van het kwartaal;
 • Werknemers die maximaal een refertekwartaalloon hebben van 13.942,47 EUR;
 • Werknemers die effectieve prestaties hebben geleverd, behalve indien er geen prestaties werden geleverd omwille van een wettelijke schorsing van uitvoering van arbeidsovereenkomst of omwille van een vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

Deze voorwaarden dienen cumulatief aanwezig te zijn om de doelgroepvermindering te kunnen toepassen.

Het kwartaalbedrag van de vermindering bedraagt, vanaf 1 januari 2019, 400 EUR voor werknemers die tussen 55 jaar en 57 jaar oud zijn. Voor werknemers die tussen 58 en 61 jaar oud zijn bedraagt de vermindering 1.000 EUR en voor werknemers die tussen 62 en 65 jaar oud zijn bedraagt de vermindering 1.500 EUR.

Meer informatie vindt u in onze nota ‘Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen Duitstalige gemeenschap’.

Bron:

 • Besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS november 2018.