Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

 • Actualiteit: Nieuwsflashes
 • Publicaties

Actualiteit: Nieuwsflashes

De Nationale arbeidsraad maakt een einde aan de degressieve jeugdlonen

12/04/2013

Voorafgaande opmerking: De CAO’s met betrekking tot de degressieve jeugdlonen waren eventjes verdwenen van de website van de NAR om een dag later opnieuw te verschijnen. Er moesten nl. nog wat onregelmatigheden in de teksten worden rechtgezet. Zo gaat de tweede fase in het afschaffen van de degressiviteit van de jeugdlonen in op 1 januari 2014 en niet op 1 april 2014 zoals in de oorspronkelijk gepubliceerde versie was terug te vinden. 

CAO nr. 43 stelt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vast dat geldt voor werknemers vanaf 21 jaar, meer bepaald:

Leeftijd GGMMI (vanaf 01.12.2012)
21 jaar en ouder 1.501,82 EUR
21,5 jaar en 6 maanden anciënniteit 1.541,67 EUR
22 jaar en 12 maanden anciënniteit 1.559,38 EUR

Voor werknemers onder de 21 jaar voorziet CAO nr. 50 NAR in verlaagde percentages van het minimumloon zoals voorzien in CAO nr. 43. NAR. Dit geldt enkel voor werknemers uit sectoren die onder geen paritair comité ressorteren, werknemers die ressorteren onder een paritair comité dat niet is samengesteld of werknemers van sectoren waarvoor het paritair comité geen minima of lonen voor de werknemers onder de 21 jaar heeft vastgesteld.

Tot 31 maart 2013 hebben bovengenoemde werknemers onder de 21 jaar recht op een gemiddeld minimum maandinkomen dat gelijk is aan de navolgende percentages van het gewaarborgd inkomen:

 • Op 20 jaar: 94 %
 • Op 19 jaar: 88 %
 • Op 18 jaar: 82 %
 • Op 17 jaar: 76 %
 • Op 16 jaar en jonger: 70 %

Omwille van het suppletief karakter van CAO nr. 43 NAR, konden sectoren via een sectorale CAO lagere minimumlonen (dan de hierboven vermelde) voor deze jongeren overeenkomen.

Met het opmaken van drie nieuwe CAO’s beoogt men de geleidelijke afschaffing van de  degressiviteit van de jeugdlonen van de meeste jongeren. 

Deze regeling heeft nl. enkel betrekking op jonge werknemers vanaf 18 jaar die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst. Jongeren tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten of jongeren in het stelsel van alternerend leren worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Het afschaffen van de degressiviteit van de jeugdlonen zal verlopen in drie fases:

 • Vanaf 1 april 2013: verminderingspercentage van 4 % per jaar + minimumlonen voor deze jongeren worden algemeen bindend minimum voor geheel van de sectoren;
 • Vanaf 1 januari 2014: verminderingspercentage van 2 % per jaar;
 • Vanaf 1 januari 2015: afschaffing verlaagd minimumloon voor jongeren.

Concreet betekent dit het volgende:  

Tot 31 maart 2013:

Leeftijd  % GGMMI Bedrag GGMMI
(maandloon) 
GGMMI
38 u/week
(uurloon) 
20 jaar 94 % 1.411,71 8,5731
19 jaar 88 % 1.321,60 8,0259
18 jaar 82 % 1.231,49 7,4787
17 jaar 76 % 1.141,38 6,9315
16 jaar en jonger 70 % 1.051,27 6,3843

Vanaf 1 april 2013 gelden nieuwe percentages voor jongeren vanaf 18 jaar:

Leeftijd  % GGMMI Bedrag GGMMI
(maandloon) 
GGMMI
38 u/week
(maandloon) 
20 jaar 96 % 1.441,75 8,7555
19 jaar 92 % 1.381,67 8,3907
18 jaar 88 % 1.321,60 8,0259

De nieuwe percentages, van toepassing vanaf 1 april 2013, gelden dus niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar. Ze gelden ook niet voor de jongeren in een stelsel van alternerende opleiding (leerovereenkomst, beroepsinlevingsovereenkomst, …). Voor hen blijven de oude percentages van toepassing (zie kader onder “tot 31 maart 2013”).  Ook voor de werknemers jonger dan 18 jaar, gelden de “oude” percentages. 

Merk op dat CAO nr. 43 NAR geen suppletief karakter heeft, dit in tegenstelling tot CAO nr. 50 NAR.

Dit houdt in dat voor de jongeren die vallen onder het toepassingsgebied van CAO nr. 43 NAR de sectoren, noch de bedrijven hiervan kunnen afwijken en een eigen stelsel voorzien. Een eigen stelsel in de sector of onderneming blijft wel nog mogelijk voor de jongeren die nog geen 18 zijn, de studenten en de jongeren in een stelsel van alternerend leren. 

Bron:

 • CAO  nr. 43 duodecies NAR van 28 maart 2013 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.43 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.
 • CAO nr. 43 terdecies NAR van 28 maart 2013 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.
 • CAO nr. 50 bis NAR van 28 maart 2013 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar.