Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

  • Actualiteit: Nieuwsflashes
  • Publicaties

Actualiteit: Nieuwsflashes

PC 124 Bouw : inhaalrustdagen 2013 - 2014

7/09/2012

Collectieve inhaalrustdagen

Algemeen

Het Paritair Comité voor de Bouwsector heeft enige tijd terug de data bepaald van de rustdagen voor 2013 en 2014. De eerste zes inhaalrustdagen zullen bij KB worden bekrachtigd, de volgende zes inhaalrustdagen werden bij CAO vastgelegd.

Aangezien deze dagen voor de betrokken arbeiders verplicht op te nemen zijn, vindt u hieronder een overzicht.

Rustdagen op basis van KB 2013 Rustdagen op basis van CAO2013
Dinsdag 02/04/2013 Donderdag 26/12/2013
Woensdag 03/04/2013 Vrijdag 27/12/2013
Vrijdag 10/05/2013 Maandag 30/12/2013
Vrijdag 16/08/2013 Dinsdag 31/12/2013
Maandag 23/12/2013 Donderdag 02/01/2014
Dinsdag 24/12/2013 Vrijdag 03/01/2014
Rustdagen op basis van KB 2014 Rustdagen op basis van CAO2014
Donderdag 17/04/2014 Woensdag 24/12/2014
Vrijdag 18/04/2014 Vrijdag 26/12/2014
Vrijdag 02/05/2014 Maandag 29/12/2014
Vrijdag 30/05/2014 Dinsdag 30/12/2014
Maandag 22/12/2014 Woensdag 31/12/2014
Dinsdag 23/12/2014 Vrijdag 02/01/2015

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van KB

In principe mag tijdens deze inhaalrustdagen niet worden gewerkt, maar het KB 213 voorziet hierop evenwel twee afwijkingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Indien er toch arbeid werd gepresteerd op een inhaalrustdag, dan moet er inhaalrust worden toegekend binnen de zes weken die volgen op de inhaalrustdag waarop arbeid werd verricht.

Verbod van arbeid op inhaalrustdagen op basis van CAO

In principe mag op deze inhaalrustdagen evenmin worden gewerkt. De sectorale CAO voorziet echter de volgende uitzonderingen:

  • wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
  • wanneer arbeid op zondag is toegestaan krachtens de Arbeidswet van 16 maart 1971;
  • wanneer de arbeiders zijn tewerkgesteld in ondernemingen die, op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

De arbeiders die gedurende bedoelde rustdagen worden tewerkgesteld, hebben recht op inhaalrust. Deze inhaalrustdagen moeten worden toegekend:

Binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de eerste en tweede uitzondering.

Binnen de 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht, in geval van tewerkstelling op een rustdag bedoeld onder de derde uitzondering.

Collectieve vervangingsfeestdagen

Tot slot kan nog worden gemeld dat de feestdag van zaterdag 1 november 2014 via beslissing van het Paritair Comité werd vervangen door maandag 10 november 2014.