Juridische info

Juridisch comfort

Pakket 2018
Bekijk via onderstaande link welke voordelen dit pakket voor u kan bieden!

» Meer info

 Blijf op de hoogte

Wenst u onze informatie per mail te ontvangen? Schrijf u dan nu in via uw gratis my.easypay-group account.

  • Actualiteit: Nieuwsflashes
  • Publicaties

Loonbarema's

Onderstaand vindt u de minimumlonen en functieclassificaties geldig per paritair comité. Elke werkgever is verplicht zich aan deze minimumlonen te houden. De werkgever mag een hoger loon uitkeren aan de werknemer, maar geen lager. Maandelijks worden deze minimumlonen geüpdatet rekening houdend met de indexaties en CAO-verhogingen in de diverse paritaire comités.
Paritair comité Loonbarema (*) Functieclassificatie Historiek (**) Steekkaart
0 - VOVlaamse overheid1/07/2016Historiek
0 - VPPOVlaamse plaatselijke en provinciale overheden1/07/2016Historiek
100.00A.P.C. Arbeiders1/06/2017HistoriekSteekkaart
102.01Hardsteengroeven Henegouwen1/07/2017FunctiesHistoriek
102.02Hardsteengroeven Luik1/11/2017FunctiesHistoriek
102.03Porfiergroeven Henegouwen1/11/2017Historiek
102.04Zandst/kwartsietgroeve1/09/2017FunctiesHistoriek
102.05Porseleinaardegroeve1/11/2017Historiek
102.06Grind-/Zandgroeven1/11/2017Historiek
102.07Kalksteengroev.Doornik1/10/2017FunctiesHistoriek
102.08Marmergroeven1/01/2018FunctiesHistoriek
102.09Bitterspaatgroeven1/09/2017FunctiesHistoriek
102.11Leisteengroeven1/12/2017FunctiesHistoriek
104.00Ijzernijverheid1/05/2017Historiek
105.00Non-ferro metalen1/06/2017Historiek
106.01Cementfabrieken1/01/2018FunctiesHistoriek
106.02Cementagglomeraten1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
107.00Kleermakers1/03/2017FunctiesHistoriek
109.00Kleding en confectie1/10/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
110.00Wasserij-,ververij1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
111.01Industr. metaalbew.1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
111.02Ambachtel.metaalbew.1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
111.03Montage bruggen/geb.1/07/2017FunctiesHistoriek
112.00Garagebedrijf1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
113.00Ceramiekbedrijf1/11/2017FunctiesHistoriek
114.00Steenbakkerij1/01/2018FunctiesHistoriek
115.00Glasbedrijf1/06/2017FunctiesHistoriek
115.03Spiegelmakerijen1/06/2017FunctiesHistoriek
115.09ANPC glasnijverh.1/06/2017FunctiesHistoriek
116.00.01Scheikundige nijverheid1/03/2017HistoriekSteekkaart
116.00.02Nationaal minimumuurloon (Scheikundige nijverheid)1/01/2018Historiek
116.00.03Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen (Scheikundige nijverheid)1/01/2018Historiek
116.00.04Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Scheikundige nijverheid)1/10/2017Historiek
117.00Petroleumnijverheid1/01/2018FunctiesHistoriek
118.01Maalderijen en rogge1/01/2018FunctiesHistoriek
118.02Graanprod.+ deegwar.1/01/2018Historiek
118.03Bakkerijen1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
118.04Meel. gluc.,stijfsel1/01/2018Historiek
118.05Koekjes & beschuiten1/01/2018FunctiesHistoriek
118.06Suiker gist citr.zuu1/01/2018Historiek
118.07Brouwerijen mouterij1/01/2018FunctiesHistoriek
118.08Water/limo/fruitsap.1/01/2018FunctiesHistoriek
118.09Groentenconserven1/01/2018FunctiesHistoriek
118.10Jam, fruit en stroop1/01/2018FunctiesHistoriek
118.11Vleescons. slachthui1/01/2018FunctiesHistoriek
118.12Melkprod.,boter,kaas1/01/2018FunctiesHistoriek
118.13Olie en margarine1/01/2018Historiek
118.14Chocolade, suikerbak1/01/2018FunctiesHistoriek
118.15Kunstijs en koelhuis1/01/2018Historiek
118.16Visbewerking1/01/2018FunctiesHistoriek
118.17Koffiebranderijen1/01/2018FunctiesHistoriek
118.18Zout mosterd azijn1/01/2018FunctiesHistoriek
118.19Dieetvoed. soep esse1/01/2018FunctiesHistoriek
118.20Veevoeders1/01/2018FunctiesHistoriek
118.21Aardappelverwerkende industrie1/01/2018FunctiesHistoriek
118.22Aardappelschilbedrijven1/01/2018FunctiesHistoriek
119.00Handel in voedingsw.1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
119.03Beenhouwerij1/01/2018Historiek
119.04Bieren/drinkwaters1/01/2018FunctiesHistoriek
120.00.00Textielnijverheid en breiwerk: nationaal barema enkele ploeg1/09/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
120.00.01Textielnijverheid en breiwerk: West-Vlaanderen1/07/2017Historiek
120.00.02Textielnijverheid en breiwerk: gewest Ronse - Oudenaarde1/07/2017Historiek
120.00.03Textielnijverheid en breiwerk: gewest Sint-Niklaas - Dendermonde - Aalst1/07/2017Historiek
120.00.04Textielnijverheid en breiwerk: gewest Gent-Eeklo1/07/2017Historiek
120.00.05Textielnijverheid en breiwerk: Brabant - Limburg1/07/2017Historiek
120.02Vlasbereiding1/01/2018Historiek
120.03Jute/vervanging.prod1/09/2017FunctiesHistoriek
121.00Schoonmaak/ontsmett.1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
124.00Bouwbedrijf1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
125.01Bosontginningen1/01/2018FunctiesHistoriek
125.02Zagerijen en aanverw1/01/2018FunctiesHistoriek
125.03Houthandel1/01/2018FunctiesHistoriek
126.00Stoffering houtbewer1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
127.00Handel in brandstof.1/07/2017HistoriekSteekkaart
127.02Handel brandst O-Vl.1/06/2016Historiek
128.01Leerlooierij1/01/2018FunctiesHistoriek
128.02Schoenindustrie1/01/2018FunctiesHistoriek
128.03Marokijnwerk1/01/2018FunctiesHistoriek
128.05Zadelmakerij1/01/2018FunctiesHistoriek
128.06Orthopedische schoen1/01/2015FunctiesHistoriek
130.00.01Dagbladen1/05/2017Historiek
130.00.02Drukkerijen (niet dagbladbedrijf)1/05/2017FunctiesHistoriek
132.00Land-en tuinbouwwerk1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
133.01Sigaretten1/07/2016FunctiesHistoriek
133.02Rook/kauw/snuiftabak1/01/2018FunctiesHistoriek
133.03Sigaren/cigarillos1/01/2018FunctiesHistoriek
136.00.01Papier- en kartonbewerking1/01/2018FunctiesHistoriek
136.00.02Fabricage van papieren buisjes1/01/2018Historiek
139.00.01Binnenscheepvaart1/02/2017Historiek
139.00.02Sleepdiensten1/01/2018Historiek
139.00Binnenscheepvaart1/02/2017Historiek
140.00.01Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten)1/07/2017FunctiesHistoriek
140.00.02Garagepersoneel1/07/2017Historiek
140.01.02Autocars1/10/2017Historiek
140.01.03Vlaamse vervoermaatschappij (VVM)1/01/2018Historiek
140.01.04Speciale autobusdiensten1/11/2017Historiek
140.01.05Société régionale wallonne de transport (SRWT)1/07/2017Historiek
140.02.01Taxi's: garagepersoneel1/06/2016Historiek
140.02.02Rijdend personeel - taxichauffeurs1/07/2017Historiek
140.02.03Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten)1/03/2016Historiek
140.03.01Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden: rijdend personeel1/01/2018FunctiesHistoriek
140.03.02Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden: niet-rijdend personeel1/01/2018Historiek
140.03.03Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden: garagepersoneel1/01/2018Historiek
140.04Grondafhandeling op luchthavens1/01/2018FunctiesHistoriek
140.05Verhuisondernemingen1/07/2017FunctiesHistoriek
142.01Terugwinning metalen1/01/2018FunctiesHistoriek
142.02Terugwinning lompen1/09/2017FunctiesHistoriek
142.03Terugwinning papier1/10/2017FunctiesHistoriek
142.04Terugw.allerlei prod1/01/2018FunctiesHistoriek
143.00Zeevisserij1/10/2017FunctiesHistoriek
144.00Landbouw1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
145.01Bloementeelt1/01/2018FunctiesHistoriek
145.03Boomkwekerijen1/01/2018FunctiesHistoriek
145.04Parken en tuinen1/09/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
145.05Fruitteelt1/01/2018FunctiesHistoriek
145.06Groenten1/01/2018FunctiesHistoriek
145.07Paddestoelen1/01/2018FunctiesHistoriek
146.00Bosbouwbedrijf1/07/2017Historiek
148.00Bont en kleinvel1/10/2017Historiek
148.01Haarsnijderijen1/04/2014Historiek
148.03Fabricage bontwerk1/04/2014Historiek
148.05Pelslooierijen1/04/2014Historiek
149.01Elektriciens1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
149.02Koetswerk1/07/2017FunctiesHistoriek
149.03Edele metalen1/10/2017FunctiesHistoriek
149.04Metaalhandel1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
152.00Gesubsid. onderwijs1/01/2013FunctiesHistoriek
152.01Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Vlaamse Gemeenschap1/09/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
152.02Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Franse en Duitstalige Gemeenschap1/07/2017Historiek
200.00A.P.C. Bedienden1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
201.00Zelfst.kleinhandel1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
202.00Kleinhand.voedingsw.1/07/2017FunctiesHistoriek
202.01Middelgr.levensmid.1/01/2018FunctiesHistoriek
203.00Hardsteengroeven1/08/2017FunctiesHistoriek
204.00Porfiergroeven1/10/2011Historiek
207.00Scheikundige nijverh1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
209.00Metaalfabrikaten1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
211.00Petroleumnijverheid1/05/2017FunctiesHistoriek
214.00Textielnijv/breiwerk1/09/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
215.00Kleding en confectie1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
216.00Notarisbedienden1/01/2018FunctiesHistoriek
219.00Erkende controleorg.1/01/2018FunctiesHistoriek
220.00Voedingsnijverheid1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
221.00Papiernijverheid1/11/2011Historiek
222.00Papier-/kartonbewerk1/07/2017FunctiesHistoriek
223.00Sport1/07/2017Historiek
224.00Non-ferro metalen1/05/2017FunctiesHistoriek
225.00Gesubsidieerd onderw1/01/2013FunctiesHistoriek
225.01Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap1/07/2017FunctiesHistoriek
225.02Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap1/07/2017FunctiesHistoriek
226.00Bed.internat.handel1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
227.00Audiovisuele sector1/01/2018FunctiesHistoriek
301.00Havenbedrijf1/03/2017Historiek
301.01Haven van Antwerpen1/03/2017FunctiesHistoriek
301.02Haven van Gent1/03/2017Historiek
301.05Haven van Zeebrugge1/03/2017FunctiesHistoriek
302.00.01Hotelbedrijf1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
302.00.02Forfaitaire daglonen hotelbedrijf1/07/2017Historiek
303.01Filmproductie1/04/2017FunctiesHistoriek
303.03Expl.bioskoopzalen1/07/2017FunctiesHistoriek
304.00Spektakel1/07/2017FunctiesHistoriek
306.00Verzekeringswezen1/01/2018FunctiesHistoriek
307.00Makelaar/Verz.agent1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
308.00Mij. hypoth.leningen1/09/2017FunctiesHistoriek
309.00Beursvennootschappen1/01/2018FunctiesHistoriek
310.00Banken1/07/2017FunctiesHistoriek
311.00Grote kleinhandelsz.1/07/2017FunctiesHistoriek
312.00Warenhuizen1/07/2017FunctiesHistoriek
313.00Apotheek/Tarificatie1/09/2016FunctiesHistoriekSteekkaart
314.00Kappersbedrijf1/09/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
315.01Luchtvaartmij.SABENA1/07/2017Historiek
315.02Luchtvaartmaatschap.1/01/2018Historiek
317.00Bewakingsdiensten1/07/2017FunctiesHistoriek
318.01Gez/bej hulp Fr gem.1/07/2017FunctiesHistoriek
318.02Gez/bej.hulp Vl.gem.1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
319.00Opvoed/huisvest.inr.1/07/2017FunctiesHistoriek
319.01.00Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - Vlaamse Gemeenschap1/01/2013FunctiesHistoriek
319.01.01Algemeen welzijnswerk: thuislozenzorg van de Vlaamse gemeenschap1/07/2017HistoriekSteekkaart
319.01.02Bijzonder jeugdbijstand van de Vlaamse gemeenschap1/07/2017Historiek
319.01.03Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en centra voor integrale gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap1/07/2017Historiek
319.01.04Gehandicaptenzorg van de Vlaamse gemeenschap1/07/2017Historiek
319.02.01Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Duitstalige gemeenschap1/07/2017Historiek
319.02.02Gehandicaptenzorg Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1/07/2017Historiek
319.02.03Jeugdbijstand en la petite enfance1/07/2017Historiek
319.02.04Gehandicaptenzorg Waals Gewest1/07/2017Historiek
320.00Begrafenisondernemin1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
321.00Grooth/verd.medicijn1/01/2018FunctiesHistoriek
322.01Dienstencheques1/09/2017HistoriekSteekkaart
323.00Huisbew.flatgebouwen1/10/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
324.00Diamantnijv./-handel1/01/2018FunctiesHistoriek
326.00Gas-& elektr.bedrijf1/11/2017FunctiesHistoriek
327.01Besch.werkpl.VL.Gem.1/07/2017FunctiesHistoriekSteekkaart
327.02Besch.werkpl.Fr.Gem.1/06/2017FunctiesHistoriek
327.03Besch.werkpl.Waals.1/07/2017FunctiesHistoriek
329.00Socio-culturele sect1/09/2011HistoriekSteekkaart
329.01.00Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap1/07/2014FunctiesHistoriek
329.01.01Cultuurspreiding Vlaamse Gemeenschap1/07/2017Historiek
329.01.02Erkende integratiecentra van de Vlaamse Gemeenschap1/07/2017Historiek
329.01.03Maatschappelijk opbouwwerk Vlaamse Gemeenschap1/07/2017Historiek
329.01.04Milieusector van de Vlaamse Gemeenschap1/07/2017Historiek
329.01.05Sociaal-cultureel werk Vlaamse Gemeenschap1/07/2017Historiek
329.01.06Sportfederaties van de Vlaamse gemeenschap1/07/2017Historiek
329.02.00Socio-culturele sector Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en Waalse Gewest1/07/2017FunctiesHistoriek
329.02.01Socio-culturele sector Duitstalige Gemeenschap1/07/2017Historiek
329.02.02Centres de Formation Professionnelle agréés par l'Agence Wallonne pour l'Intégration Professionnelle des personnes Handicapées (AWIPH) (Waals Gewest)1/07/2017Historiek
329.02.03Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale televisiestations erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap1/07/2017Historiek
329.02.04Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l' Emploi (Waals Gewest)1/07/2017Historiek
329.02.05Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel)1/07/2017Historiek
329.03Paritair subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties1/07/2017Historiek
330.00Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd afgesloten1/06/2017FunctiesHistoriek
330.01.01Privé-ziekenhuizen1/01/2018Historiek
330.01.03Thuisverpleging1/11/2017Historiek
330.01 Thuisverpleging1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
330.01 Privé-ziekenhuizen1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
330.01 Revalidatiecentra1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
330.01 Rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, ...1/01/2018FunctiesHistoriekSteekkaart
330.02Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten1/06/2017Historiek
330.03Inrichtingen voor tandprothesen1/07/2017FunctiesHistoriek
330.04.01Residuaire instellingen - Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten1/01/2018FunctiesHistoriek
330.04.02Residuaire instellingen - Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk1/01/2018Historiek
331.00.00Vlaamse welzijns- en gezondheidssector1/07/2017FunctiesHistoriek
331.00.01Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd afgesloten1/06/2017Historiek
331.00.02Diensten voor onthaalouders van de Vlaamse gemeenschap1/06/2017Historiek
331.00.03Vergunde kinderopvang van de Vlaamse gemeenschap1/07/2016Historiek
331.00.04Gezondheidspromotie en preventie van de Vlaamse gemeenschap1/07/2017Historiek
331.00.05Instellingen betoelaagd door Kind en Gezin of door de Vlaamse gemeeenschap erkende instellingen voor preventieve gezondheidszorg1/07/2016Historiek
331.00.06Buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse gemeenschap1/07/2017Historiek
331.00.07Centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vlaamse gemeenschap1/07/2017Historiek
332.00Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector1/07/2017FunctiesHistoriek
333.00Toeristische attractie1/09/2017FunctiesHistoriek
334.00Openbare loterijen1/06/2017Historiek
335.00Dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen1/06/2017Historiek
336.00Vrije beroepen1/01/2018HistoriekSteekkaart
337.00Non-profitsector1/07/2017Historiek
339.00Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting1/12/2017Historiek
340.00Orthopedische technologiën1/10/2017FunctiesHistoriek
341.00Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten1/01/2018FunctiesHistoriek

Opmerkingen:
(*) Loonbarema en functieclassificaties: De gegevens zijn geldig vanaf de datum die weergegeven is in de tabel. Oudere gegevens vindt u terug onder de link historiek.
(**) Historiek: Oudere gegevens over de loonbarema's en functieclassificaties zijn hier terug te vinden.