www.easypay-group.com
20/07/2011

Bedrijfsvervoerplan: verplicht voor Brusselse bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 2011!

Het Brusselse Gewest wil het probleem van de dagelijkse Brusselse files aanpakken. Vanaf 2011 moeten ook de Brusselse bedrijven (openbaar of privé) die meer dan 100 werknemers op éénzelfde site tewerkstellen een bedrijfsvervoerplan (BVP) opmaken. Vroeger was dit enkel verplicht voor bedrijven met meer dan 200 werknemers. Kleinere ondernemingen kunnen op vrijwillige basis een BVP opstellen. Een gemeenschappelijk BVP is ook mogelijk voor ondernemingen die op éénzelfde site staan.

De bedoeling van het BVP is tweeledig: verminderen van de impact op het milieu door het verkeer dat een bedrijf genereert en het verminderen van de verkeersdrukte op de verkeerswegen in het Brussels Gewest. De werkgever zal maatregelen moeten treffen om de werknemers en de bezoekers van het bedrijf aan te moedigen zich duurzaam te verplaatsen.

Er moet een diagnose gemaakt worden van de huidige mobiliteitssituatie op 30 juni 2011. Daarna wordt een concreet actieplan opgesteld om die situatie te verbeteren dat 3 jaar geldig is. Dit plan moet aangetekend (per brief of elektronisch) verstuurd worden naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer :

  • Als uw bedrijf meer dan 200 werknemers telt: uiterlijk op 15 oktober 2011;
  • Als uw bedrijf tussen 100 en 200 werknemers telt: uiterlijk op 15 januari 2012.

Indien een bedrijf dit niet doet, stuurt het Brussels Instituut voor Milieubeheer, per aangetekend schrijven, een verwittiging naar het bedrijf en bepaalt een termijn zodat het een eind kan stellen aan het vastgestelde in gebreke blijven.

U vindt meer informatie over het BVP op http://www.leefmilieubrussel.be (Professionelen – Thema Mobiliteit).

Dit BVP is GEEN federale mobiliteitsenquête ! Deze enquête verzamelt gegevens over de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats. U vindt meer informatie daaromtrent in onze Nieuwsflash van 27 juni 2011.

Bron: Ordonnantie betreffende de vervoerplannen van 17 mei 2009, BS 27 mei 2009 en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen van 7 april 2011, BS 09 mei 2011.

http://my.easypay-group.com/nl_BE/news/overview/message/?id=2081